Trouw Nutrition jest producentem preparatów mlekozastępczych Sprayfo. Od 1958 roku (pod nazwą Sloten) odgrywamy wiodącą rolę w tworzeniu i dostarczaniu najwyższej jakości, innowacyjnych pasz dla młodych zwierząt. Kreujemy skuteczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania chowem umożliwiając hodowcom bydła osiągnięcie rentowności i stabilności swojej fermy.

Na całym świecie, Klienci w ponad 50 krajach mogą mieć zaufanie do marki Sprayfo. Współpraca i udział w tworzeniu produktów są niezwykle istotne w naszym podejściu do biznesu. Pracujemy z badaczami, weterynarzami, producentami pasz, dystrybutorami i, oczywiście, klientami – hodowcami bydła.